Terug naar overzicht

Aanvullend rapport over AGW-plekken

De evaluatie die de medezeggenschapsraad kreeg over de AGW-plekken stemde niet tot tevredenheid. ‘Onder een evaluatie versta ik iets objectief uitzoeken samen met personeel dat ergens al jarenlang mee werkt’, verduidelijkte docentlid René van Arendonk tijdens de vergadering van de AMR deze week. ‘In het huidige verslag staat niets over de mening van Avanspersoneel dat ermee werkt.’

Docentlid Frans Coppelmans meldde dat Avans het werken met AGW’s volgens hem strikt gezien niet goed uitvoert. ‘Dan moet je overal kunnen werken en moet er ook geen binding met een academie zijn.’

Sjouwen met toetsenborden

Docentlid Adinda Hozee zag problemen met AGW’s vanwege haar RSI. ‘Daarom staat mijn stoel op een bepaalde manier ingesteld. Ik zie het niet zitten om elke ochtend een plek te moeten zoeken en dan mijn tafel en stoel eerst goed in te stellen.’ Docentlid René van der Burgt viel haar bij: ‘Zo sjouwen sommige docenten muizen en toetsenborden mee. In de praktijk hebben veel medewerkers nog een vaste plek.’

De medezeggenschapsraad moet niet op voorhand tegen AGW’s zijn, vond docentlid Ab Bobbink. ‘Daar ben ik het mee eens, maar om het te evalueren moeten we de AGW-plekken integraal ter discussie stellen’, concludeerde voorzitter Ton Perlo.

Knelpunten

Afgesproken is nu dat de Raad van Bestuur op korte termijn een aanvullend rapport naar de AMR stuurt. Daarin wordt een aantal knelpunten die de AMR aan de kaak heeft gesteld geïnventariseerd. De Raad van Bestuur wil op grond daarvan oplossingen bedenken.

De medezeggenschapsraad behoudt zich het recht voor om, als de oplossingen volgens haar onvoldoende uitkomst bieden, alsnog een nieuwe evaluatie te doen. [EvG]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

AMR ontevreden over AGW-evaluatie – 23-03-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?