Terug naar overzicht

Geen compensatie jonge eerstejaars

Reiskosten

De PvdA-bewindsman meldde de Tweede Kamer eind vorig jaar al dat het ondoenlijk en duur zou zijn om deze groep studenten te compenseren voor de maand waarin ze hun reiskosten volledig zelf moeten betalen. Toch zegde hij onder druk van zijn eigen partij nader onderzoek toe, maar dat heeft hem niet op andere gedachten gebracht.

Pragmatische oplossing

Aanpassing van de kwartaalsystematiek van de kinderbijslag die de studenten tot en met september ontvangen vindt hij te ingrijpend, net als het terugvorderen van een maand kinderbijslag in ruil voor studiefinanciering. En het verstrekken van een ov-kaart in september – kosten drie miljoen euro – is hem te duur. ‘Een pragmatische oplossing is helaas niet te vinden’, concludeert de minister. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?