Terug naar overzicht

Huurtoeslag voor student op kamers

Regeringspartijen PvdA en CDA proberen de in 1997 afgeschafte huursubsidie voor kamerbewoners opnieuw in te voeren. In 2002 strandde een eerdere poging van het parlement op toenmalig volkshuisvestingsminister Henk Kamp (VVD), die subsidie voor alle kamerbewoners – ook degenen die bij een hospita wonen – te duur en fraudegevoelig vond. GroenLinks stelde voor om dan alleen huursubsidie te geven aan kamerhuurders bij woningcorporaties, maar dat initiatief bleef steken.

Lobby van woningcorporaties

De kansen lijkt echter gekeerd, mede dankzij de lobby van de woningcorporaties voor studenten. Die stellen dat de overheid juist goedkoper uit is als ze ook huurtoeslag geeft voor kamers van woningcorporaties zonder eigen keuken, sanitair en cv-ketel.

‘Voor een zelfstandige woning met alle voorzieningen, die bijvoorbeeld 350 euro per maand kost, krijgt een student 140 euro huurtoeslag terug, terwijl een ongesubsidieerde kamer soms wel 250 euro kost’, zegt directeur Remco de Maaijer van Kences, koepelorganisatie van sociale studentenhuisvesters. Om die reden worden er sinds 1997 vrijwel alleen nog zelfstandige studentenwoningen gebouwd en die kosten de overheid meer subsidie.

Milieuvoordelen

Na herinvoering van de huurtoeslag kan de nieuwbouw van kamers en studentenwoningen weer snel in evenwicht komen, verwacht Kences. De gemiddelde huurtoeslag voor studenten zal dan gemiddeld zestig euro per maand lager uitvallen dan nu. Een ander voordeel is dat studentenkamers dankzij de gedeelde voorzieningen minder vierkante meters opslokken. ‘Je kunt er meer van kwijt in een nieuwbouwproject én het bouwt sneller’, zegt De Maaijer, die bovendien wijst op de milieuvoordelen van gezamenlijke verwarming.

Een groter kamervolume is ook belangrijk in de strijd tegen het volgens Kences snel oplopende tekort aan studentenwoonruimte. De toename van het aantal eerstejaars is veel hoger dan geraamd en er komen veel meer studenten uit het buitenland naar Nederland dan omgekeerd. Daardoor zouden er nu 23.000 studentenkamers en -woningen te weinig zijn. Dat tekort kan sneller worden ingelopen als de corporaties dankzij de toeslag meer kamers gaan bouwen.

Fraudegevoelig

Voor studenten die een kamer bij een hospita of andere commerciële huisbaas huren – driekwart van de uitwonenden – zal de nieuwe huurtoeslag niet gaan gelden. Dat zou naar schatting honderd miljoen kosten, bovendien zou de uitvoering erg kostbaar en fraudegevoelig zijn. ‘Daarom is dit waarschijnlijk de beste eerste stap, want als wij genoeg bouwen, zullen de marktprijzen omlaag gaan’, verwacht De Maaijer.

Een brug te ver

PvdA-kamerlid Staf Depla, die het voorstel deze week aan de orde stelt bij minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie, was snel gewonnen voor het standpunt van Kences. Ook hij denkt dat huurtoeslag voor alle kamerbewoners een brug te ver is. ‘Dat is erg duur en fraudegevoelig. Daarom kiezen we net als vóór 1997 alleen voor kamers bij studentenhuisvesters, van wie de huren toch al gecontroleerd worden. Een ander argument is dat we niet willen dat de huurtoeslag onder druk komt als er te veel mensen gebruik van gaan maken. Studenten zijn wel arm, maar hebben meer uitzicht op verbetering dan de echte minima.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?