Terug naar overzicht

Interesse in rechtspraak?

Het College van Beroep is het orgaan van Avans, dat optreedt bij geschillen tussen student en academie. Als een student het niet eens is met het besluit van de examencommissie over studieadvies of uitslag van een tentamen kan hij beroep aantekenen bij het College van Beroep. Dat is een soort rechtbank van Avans waarin een externe voorzitter, een docentlid en een studentlid zich over de zaak buigen.

Het College van Beroep zoekt nog nieuwe studentleden voor de locatie Breda die minimaal voor een jaar zitting willen nemen in het college. Studenten krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden.

Interesse

Studenten die interesse hebben kunnen contact opnemen met Marla van Overbeek, secretaris van het College van Beroep via 076-5250901 of mvb.vanoverbeek@avans.nl. Je kunt je ook aanmelden via het Centraal Informatie Centrum in Breda via 076-5250550. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?