Terug naar overzicht

Onenigheid rond hbo-titels

Op dit moment levert iedere opleiding zijn eigen titels: zo mag een student fysiotherapie ‘B Health’ achter zijn naam schrijven en een bachelor commerciële economie de titel BBA. Maar buitenlandse werkgevers en onderwijsinstellingen zouden die verschillende titels niet kunnen plaatsen. Nieuwe, eenduidige graden moeten de herkenbaarheid van de Nederlandse hbo-diploma’s vergroten.

Internationaal gangbare titels

De HBO-raad wil internationaal gangbare titels, maar die bestaan niet voor het hbo. De universiteiten zijn op zich niet tegen herkenbare hbo-titels, maar vinden wel dat er een duidelijk verschil moet zijn tussen diploma’s van hbo- en wo-opleidingen.

Universiteitenkoepel VSNU kon zich dan ook wel vinden in het voorstel van minister Plasterk: een Bachelor of Applied Science (BASc) voor afgestudeerde hbo’ers op het gebied van landbouw, techniek en economie en een Bachelor of Applied Arts (BAA) voor de rest. Eén letter verschil met de universitaire titels, maar voor de universiteiten was dat voldoende. De titels sluiten bovendien aan op de internationale naamgeving voor hogescholen, universities of applied sciences. Plasterk dacht daarmee ook de HBO-raad tegemoet te komen.

Teleurstelling

Maar de hogescholen vonden het voorstel ‘uitermate teleurstellend’ en deden een tegenbod: eenzelfde titels als voor academici – Bachelor/Master of Arts/Science – maar mét het vakgebied erbij. Een verpleegkundige zou dan niet een Bachelor of Science krijgen, maar voluit een Bachelor of Science in Nursing.

Plasterk gaat er niet in mee. Het risico dat de toevoeging in de praktijk wordt weggelaten is volgens hem te groot en het verschil tussen hbo- en wo-titels dus te gering. Als het aan hem ligt krijgen alle afgestudeerde hbo’ers de keuze: of ze gebruiken de graad die nu op hun diploma staat, of ze voeren de titels die hij zelf voorstelde. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?