Terug naar overzicht

Overhead bij Avans iets te groot

In de kaderbrief worden jaarlijks de kaders waarbinnen de diensten en academies mogen opereren aangegeven. De Raad van Bestuur heeft directeuren van de diensteenheden in de kaderbrief gevraagd met voorstellen te komen voor bezuinigingen.

Efficiencyslagen

Volgens waarnemend bestuursvoorzitter Frans van Kalmthout is het op een aantal punten vanzelfsprekend dat er ‘efficiencyslagen’ worden gemaakt. ‘Door bijvoorbeeld de invoering van het studentenvolgsysteem Osiris, heb je nu minder mensen nodig.

Avans streeft naar een verhouding van 68 procent onderwijspersoneel, 32 procent ondersteunend personeel. Nu is er volgens Van Kalmthout een verhouding van 65-35.

Omdat Avans verwacht dat er bezuinigingen komen van de overheid, heeft de Raad van Bestuur nu ook al een paar andere kleine bezuinigingen doorgevoerd, waardoor op een budget van 130 miljoen 1 miljoen is bezuinigd. Zo is er in het laatste jaar van de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 2007-2010, drie ton minder beschikbaar dan gepland. Er blijft 2 miljoen over voor de resterende plannen.

 

Computersimulaties

Om het ruimtegebrek in de gebouwen te verminderen is de academiedirecteuren in de kaderbrief gevraagd plannen te maken voor verdere digitalisering en virtualisering van het onderwijs. ‘Het onderwijs wordt steeds meer gedigitaliseerd. Bij techniek zou bijvoorbeeld een waterloopkundig lab, waarin de loop van water wordt gesimuleerd, nu niet meer gebouwd worden’, legt Van Kalmthout uit. Computersimulaties moeten fysieke laboratoria steeds meer gaan vervangen.

 

Een ander streven dat onder meer wordt genoemd in de kaderbrief, is de behoefte om meer docenten hun master te laten halen of te laten promoveren. Nu heeft 48 procent bij de docenten een master, dat moet 70 procent worden. Het aantal promovendi, nu 3 procent, zou 10 procent moeten worden. ‘In het hbo willen we de studenten steeds meer een onderzoekende houding aanleren. Dan moet de degene die voor de klas staat dat ook hebben’, vindt de bestuurder.

 

Onder voorbehoud

Aan de hand van de kaderbrief maken de directies het businessplan voor volgend jaar. De Raad van Bestuur geeft in de brief aan dat de gegeven kaders onder voorbehoud zijn. ‘Deze kaderbrief ontvangt u terwijl veel onzekerheid en onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de effecten van de (krediet)crisis Avans Hogeschool zullen raken.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?