Terug naar overzicht

‘Studenten zijn soms strenger dan docenten’

Zo beoordelen tweede- en derdejaarsstudenten de eerstejaarsstudenten tijdens hun laatste assessment aan het einde van dit jaar. ‘De assessoren hebben een training gehad, zodat ze weten hoe ze goed kunnen beoordelen,’ vertelt docent Johan van Bussel.

Negatief oordeel

Twee jaar geleden werd het assessment als pilot afgenomen bij twintig studenten. Dit jaar kunnen alle eerstejaarsstudenten van AAFM een hele dag aan de bak met probleemanalyses, schriftelijke communicatie en reflecteren. ‘De studenten beoordelen de jongere studenten. Bij een negatief oordeel wordt de docent erbij geroepen en tijdens een eventuele her beoordeeld de docent de eerstejaars.’

Eerder dit jaar hielpen ouderejaarsstudenten al bij het beoordelen van beroepsproducten. ‘In plaats van twee docenten doen nu een docent en een student de beoordeling’, legt Van Bussel uit. ‘De ervaringen zijn tot nu toe goed. Studenten bereiden zich heel nauwkeurig en goed voor.’

Peertutoring

De meerderejaarsstudenten krijgen studiepunten voor de activiteiten. Alle geïnteresseerden mogen meedoen. ‘We hebben nog geen selectie gehouden, om de drempel niet te verhogen. De ervaringen zijn goed. De meeste studenten vinden het een erg leuke ervaring’, vertelt Van Bussel. ‘Studenten zijn soms strenger dan docenten.’

Voor komend studiejaar is AAFM al aangesloten bij het peertutoring project van het Leer- en Innovatie Centrum. ‘Ruim twintig studenten uit het eerste jaar zijn gevraagd om aan dit project mee te doen. Ze gaan voor de zomer een training volgen en na de vakantie kunnen ze aan de slag om ‘bijles’ te geven in probleemvakken,’ legt docent Rene Theunis uit. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?