Terug naar overzicht

Twintig miljoen extra in strijd lerarentekort

Het geld is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking, waarin ruim veertig procent van de aardgasbaten terechtkomt. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen het geld inzetten voor experimenten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te handhaven in een tijd van lerarentekorten.

Serious gaming

Het ministerie denkt daarbij onder meer aan assistenten die een deel van het nakijkwerk overnemen, maar ook aan het gebruik van ‘serious gaming’ en andere ict-toepassingen tijdens de les. Dit alles kan zorgen voor een effectievere inzet van docenten, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs of het werkplezier van de leerkrachten daaronder lijdt.

De regeling komt voort uit het actieplan Leerkracht, zegt een woordvoerder van de minister: ‘Het is één van de maatregelen die het lerarentekort het hoofd moeten bieden. Natuurlijk moeten er ook meer leraren komen, maar deze maatregelen kunnen naast elkaar bestaan.’

Experimenten

Hoe de regeling er precies uit komt te zien, wordt later dit jaar bekend. Het is de bedoeling dat de experimenten in het schooljaar 2010-2011 van start gaan. [JL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?