Terug naar overzicht

Veiligheidshuizen vinden elk het wiel uit

Hulsen deed samen met Moors onderzoek naar het functioneren van veiligheidshuizen. Daarin werken instellingen die in de gemeente met veiligheid en zorg te maken hebben samen. Afgelopen maand presenteerden zij de resultaten. Het concept 'veiligheidshuis' is een succes volgens hen.

Vooral het functioneren van het veiligheidshuis Midden-Limburg namen de onderzoekers onder de loep. Bij de eindpresentatie in Weert waren burgemeesters, een korpschef van de politie en procureur generaal van het Openbaar Ministerie (OM) aanwezig. ‘Veel sprekers putten op de bijeenkomst uit het stuk, dat we ze hadden toegestuurd. Dat was een groot compliment’, vond Hulsen.

Aanbevelingen

Ze kwamen met aanbevelingen om het huis meer in te bedden in de regio. ‘OM, politie, justitie, reclassering, jeugdzorg en woon-corporaties werken er allemaal in samen. De aanpak van cliënten gebeurt in overleg met andere instanties. Je moet weten waar het goed gaat en dat vastleggen.’

Er moeten wel kaders voor het werk in de veiligheidshuizen komen, maar geen strikte regels, vinden de onderzoekers. ‘De professionals zijn er om zelf de keuzes te maken. Daar moeten ze vrij in worden gelaten. We willen de professionals hun werk laten doen en zij kijken al over grenzen heen. Hun enige doel is de cliënt.’

Functies en taken moeten niet worden vastgelegd, alleen de hoofddoelen. ‘Er moet over grenzen van gemeenten en instanties heen worden gekeken’, meent Hulsen. Verder pleit hij voor een netwerkoverleg tussen de veiligheidshuizen. 'Nu is er onderling weinig contact. Ze vinden elk zelf het wiel uit.’

Hulp van studenten

Twee Avansstudenten hebben hulp geboden bij het onderzoek. Zo liep Shirley Kemper van Integrale Veiligheid in het kader van het onderzoek stage bij een veiligheidshuis. ‘Ze schreef er een mooi rapport over. Het kostte veel tijd in het begin om haar aan te sturen, maar dat werk heeft zich dubbel en dwars uitbetaald.’

Hulsen heeft veel geleerd tijdens project. Dat neemt hij mee in zijn lessen. ‘Ik deed nu zelf, wat studenten doen. Zweten op een onderzoeksvraag, want dat is elke keer weer een worsteling. En ik heb veel praktijkvoorbeelden over hoe mijn onderzoek verliep en hoe ik het aanpakte. Daar smullen ze van in de lessen.’

Nu stopt Hulsen bij het Expertisecentrum Veiligheid. ‘Het onderzoek was het leukste dat ik in jaren heb gedaan, maar het kost veel meer tijd dan je denkt. Gelukkig had ik een soepele werkgever. Je zou er meer uren voor moeten krijgen. Daarom neem ik even gas terug en geef ik alleen les. Maar misschien kom ik nog eens terug.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?