Terug naar overzicht

Zeven pabo’s nog geen accreditatie

In totaal waren er 27 aanvragen voor 'accreditatie' ingediend. Die accreditatie is vereist om studenten te mogen werven en overheidsbekostiging te behouden. Eens in de zes jaar moeten opleidingen aantonen dat hun onderwijs aan de maat is.

Maatregelen genomen

Vijf van de zeven betwijfelde pabo's hebben in de afgelopen jaren allerlei maatregelen genomen om het hbo-niveau te garanderen, schrijft de NVAO in een persbericht. Maar de keurmeester wil weten of die maatregelen vrucht hebben afgeworpen en neemt voor de zekerheid de afstudeerscripties van 2009 onder de loep. Het gaat om de pabo's van de Christelijke Hogeschool Windesheim, de Hogeschool van Amsterdam, de Marnixacademie, Iselinge en de IPABO.

Er is weinig reden tot somberheid voor de zeven opleidingen die nu nog niet door de accreditatie zijn gekomen. In vijf gevallen gaat een panel van de NVAO de afstudeerscripties van het jaar 2009 nog bekijken, maar Karl Dittrich voorzitter van de NVAO verwacht daarbij geen tegenvallers.

"Alleen willen we geen enkele misvatting laten bestaan over het niveau", zegt hij. "Dit zijn misschien wel de belangrijkste opleidingen van het hele hoger onderwijs. We gaan niet het risico lopen dat we de maatschappelijke onrust voeden door twijfel over ons oordeel. We willen gewoon extra zekerheid."

Resultaat

De Hogeschool Leiden krijgt een zwaardere aanvullende beoordeling. Deze opleiding heeft allerlei veelbelovende plannen om het niveau te verhogen, maar goede plannen zijn niet genoeg om de goedkeuring van de NVAO te krijgen: het gaat om het resultaat.

Het rapport over de pabo van de Hogeschool Zuyd ten slotte bevat een aantal oordelen "die niet of nauwelijks worden gestaafd door de onderliggende feiten en motiveringen", schrijft de NVAO. De basiskwaliteit is daarom niet gegarandeerd. De NVAO zal een ander panel nieuw onderzoek laten verrichten naar het programma, het personeel en het afstudeerniveau.

Beter gecontroleerd

De lerarenopleidingen zijn extra scherp gecontroleerd door de NVAO. Staatssecretaris Van Bijsterveldt had daar twee jaar geleden op aangedrongen na hevige kritiek op de opleidingen. Pabo-studenten konden niet goed genoeg rekenen en schrijven, vonden critici. In 2005 twijfelde de NVAO nog aan 22 van de 39 pabo-opleidingen.

Intussen zijn er reken- en taaltoetsen ingevoerd. De opleidingen blijken zich bewust van de maatschappelijke onrust, meent de NVAO. De reken- en taaltoetsen hebben een goed effect. Er haken weliswaar meer studenten af, maar de toetsen hebben wel geleid tot een hoger niveau.

De Pabo in Breda hoeft zich geen zorgen te maken over beoordelingen. Eerder dit jaar werden zij goed beoordeeld door de NVAO. De opleiding kreeg een rapport waarop negentien keer een goed en één keer een voldoende prijkte. Daarmee zijn ze op dit moment de tweede Pabo van Nederland. [BB/HOP/MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?