Terug naar overzicht

Zorgboerderij voor gehandicapte kinderen

Weeshuis

Bal Anand is een weeshuis in Mumbai, India. In dit tehuis worden kinderen opgevangen die vlak na hun geboorte zijn afgestaan, te vondeling zijn gelegd, wees zijn geworden of zwervend op straat zijn aangetroffen.  Voor veel van deze kinderen wordt geprobeerd een gezin te vinden dat hen op wil nemen ter adoptie. In eerste instantie altijd binnen India, later ook in het buitenland.

Gehandicapte kinderen

Voor een aantal kinderen wordt géén gezin gevonden. Vaak gaat het om kinderen die een lichamelijke en/of geestelijke handicap hebben. Binnen het kindertehuis is om die reden al vanaf het begin een etage ingericht waar deze kinderen ‘wonen’ en waar ze zich zoveel mogelijk thuis kunnen voelen. Sommige kinderen wonen daar echter al zó lang dat zij inmiddels geen kind meer zijn. En de oudsten hebben nu dan ook de leeftijd bereikt waarop ze eigenlijk niet langer in het kindertehuis kunnen blijven wonen.

Zorgboerderij

Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand heeft als doel het opzetten van een begeleid wonen project op het platteland (in de vorm van een zorgboerderij) waar deze kinderen de rest van hun leven onder begeleiding kunnen wonen en naar hun mogelijkheden kunnen werken.

Evelien Tulp vertelt op donderdag 11 juni bij Avans in Breda over de stichting.  Zij doet dit samen met Sulu Kalro, de directrice van het kindertehuis. De bijeenkomst is de laatste in het kader van Studium Generale van ASB van dit schooljaar en begint om 14.40 in collegezaal HD001. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?