Terug naar overzicht

AMR: ‘Meer geld voor onderwijs’

Dit zei Hans van Manen gisteren in de vergadering van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR). Hij maakt deel uit de commissie Financiële Zaken van de AMR, die het jaarverslag 2008 van Avans bestudeerde.

Sterk signaal

Student-lid Dennis Tak viel Van Manen bij. ‘We moeten een sterk signaal afgeven dat er meer geld naar het onderwijs moet, om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Ik heb het gevoel dat de Raad van Bestuur het anders gewoon over zich heen laat komen.’ Hij vroeg zich ook af of de diensten niet efficiënter kunnen werken ‘zodat er niet bij de eerste de beste bezuinigingen docenten uitvliegen.’

Docent René van de Burgt denkt dat er ook overhead binnen de academies zit, waar kritisch naar gekeken kan worden. ‘Academies doen nog zaken die bij de diensten horen’, zei hij.

Volgens Van Manen is het niet altijd efficiënt om zaken uit te besteden aan de diensten. Alleen al het overleggen kost veel tijd. Bovendien moeten de academies stiekem nog veel zelf doen.

 

Kaderbrief 2010

De discussie over de overhead bij Avans kwam terug bij het agendapunt over de Kaderbrief 2010, waarin de grove lijnen voor het beleid van volgend jaar worden geschetst. De diensten moeten 1 procent bezuinigen, omdat de overhead bij Avans te groot zou zijn. Volgens Van der Burgt zou het goed zijn om ook de overhead bij academies eens goed te bekijken. ‘Dan krijg je pas echt inzicht in welke zaken wel en geen zin hebben voor een academie om te doen.’

 

Uiteindelijk gaf de AMR voor zowel de jaarrekening als de kaderbrief een positief advies aan de Raad van Bestuur, maar wel met de kanttekening dat de AMR vindt dat Avans meer geld aan onderwijs met besteden.  

 

Ook bij de bespreking van de begroting 2009 deed de AMR dit verzoek. Het geld zou vooral aangewend moeten worden om het aantal docent-uren uit te breiden. [PM]

 

Zie eerder verschenen artikel: Begroting: AMR wil meer geld voor onderwijs

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?