Terug naar overzicht

Avans houdt rekening met meer studenten

In het Programma van Eisen rond de uitbreiding is een wijziging doorgevoerd dat er meer plek voor studenten nodig is. In de oude versie stond dat 35 procent van de studenten buiten de deur is in verband met stages. Dat is nu bijgesteld naar 25 procent. ‘Er zijn er dus meer die in het gebouw werken’, lichtte Paul Veroude van de bouwcommissie toe.

Eén of twee gangen

Ook speelt nog de vraag of Avans één of twee gangen wil uitbreiden in Den Bosch. ‘Het prijsverschil daartussen is heel klein. Maar er is niet veel uitbreiding nodig, want gekeken naar de demografie en de markt daalt het aantal studenten in de nabije toekomst’, meldt Veroude.

Experiment met roosters

Ook valt er bij de roostering nog veel ruimte te halen. Zo staat het gebouw vrijdag grotendeels leeg. ‘Er is nu een experiment gaande om meer winst te halen wat betreft de effectieve bezetting van het gebouw.’

Na de zomer volgt het besluit over de verbouwing van de locatie Den Bosch en waarschijnlijk ook van de Bossche kunstacademie. Veroude: ‘Het zal in elk geval gefaseerd gebeuren, waardoor er in elk geval één gang wordt verlengd en daarna bekijken we of er nog een tweede nodig is.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?