Terug naar overzicht

Avansstudent hackt computer docent

De student heeft via internet een apparaatje gekocht dat je tussen de pc en het toetsenbord plaatst. Je kunt dan de laatste toetsaanslagen van de pc uitlezen. Zo heeft de student de inlogcode van de docent te pakken gekregen en de tentamenvragen bemachtigd.

Hij heeft daar zelf gebruik van gemaakt en in ieder geval twee andere studenten tentamenvragen bezorgd. De school kwam erachter, doordat een andere student met een ingevuld tentamenformulier op het tentamen verscheen.

De leiding van ASIS heeft besloten de jongen van school te sturen. ‘Hij heeft willens en wetens gegevens van de docent onderschept. Het gevoel van veiligheid en zekerheid bij Avans is door zijn actie ondermijnd. We moeten laten zien dat we dit echt niet accepteren’, zegt academiedirecteur Nies Rijnders.  

Jaar gevangenisstraf

Of de school hem nog gaat aangeven bij de politie, weet Rijnders nog niet. ‘We willen daar nog een keer een gesprek over voeren. Hij is met deze maatregel al behoorlijk gestraft.’  

‘Computervredebreuk’ is volgens Hans van Manen, jurist en voorzitter van de examination board, strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 138a. ‘Er staat maximaal een jaar gevangenisstraf op of 17.000 euro boete.’

 

Major fraud

Een van de studenten die gebruik maakte van een door de hacker gestolen tentamen, is gestraft door de examination board. ‘Dat hebben we als “major fraud” beoordeeld, waardoor voor deze student dit  tentamen en die van de rest van dit kwartaal, inclusief hertentamens, niet gelden’, vertelt Van Manen. ‘Dit heeft gevolgen voor haar studieprogramma. Ze wilde een double degree in Amerika gaan doen, maar dat kan nu niet meer.’

 

Er is in ieder geval nog één andere student die een gestolen tentamen van de hacker heeft gekregen. Met haar volgt nog een gesprek. Verder is nog niet duidelijk hoeveel andere studenten gebruik hebben gemaakt van een door de hacker gestolen tentamen.

 

‘Dichttimmeren’

De hacking gebeurde in een computerruimte waarvan zowel docenten als studenten gebruik maken. Servicemanager Bas van Pruijssen vertelt dat Avans nu meteen alle ingangen van pc’s gaat ‘dichttimmeren’, om herhaling te voorkomen.

Van Pruijssen noemt de actie van hacker een ‘criminele handeling’, vergelijkbaar met inbraak in een huis. ‘Je kunt je huis nog zo goed beveiligen, je kunt inbraak alleen vertragen. Als ICT-afdeling proberen we pro-actief te beveiligen, maar soms kunnen we alleen reactief zijn. Het is wachten op de volgende slimmerik.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?