Terug naar overzicht

Beetje steun voor studerende moeders

Moeders halen diploma niet

Het steunpunt is een expertisecentrum, legt oprichter Annemiek De Jong uit. 'We helpen studerende ouders met het combineren van studie en gezin.' Dat dit nodig is blijkt uit de slaagcijfers van studenten die een eenoudertoeslag krijgen: een groot deel van hen – meestal moeders – verlaat de universiteit (43 procent) of hogeschool (24 procent) zonder een diploma.

De Jong is 'heel blij' met de subsidie van Plasterk – vijftigduizend euro voor 2009 en 2010. 'Voor het eerst heb ik het gevoel dat de minister het probleem echt erkent. De afgelopen drie jaar heb ik dit werk geheel vrijwillig gedaan. Nu kan ik een werkruimte regelen en de taken verdelen.'

Landelijke regeling gewenst

En toch. De Jong had liever gewild dat het ministerie haar wat werk uit de handen nam. 'Er moeten landelijke regelingen worden getroffen. Alleenstaande studerende moeders zijn nu afhankelijk van de bereidheid van de instellingen. Er is geen enkele hogeschool of universiteit die een speciale regeling heeft voor alleenstaande studerende ouders, zoals die er wel is voor topsporters.'

Het aantal studenten dat één of meer kinderen heeft, is niet bekend. Wel zijn er cijfers over het aantal studenten dat een eenoudertoeslag ontvangt van de IB-groep. In het hbo zijn dat dit jaar 1723 studenten  (0,8 procent van het totaal), aan de universiteiten zijn het er 210 (0,2 procent). Dat is slechts 'het topje van de ijsberg', zegt De Jong. Studerende ouders met partners, of alleenstaande ouders die in deeltijd studeren, komen niet in de statistieken voor. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?