Terug naar overzicht

Brabantse docenten verdienen al genoeg

Het ministerie van onderwijs maakt tot en met 2012 jaarlijks 26 miljoen euro vrij voor een verhoging van de lerarensalarissen in het hbo. Het akkoord dat het ministerie, de vakbonden en de HBO-raad daar vorig jaar over sloten, had veel voeten in de aarde. De vakbonden wilden meer docenten in hogere schalen plaatsen dan de hogescholen voor mogelijk hielden. Die zagen op hun beurt de bui al hangen: wat gebeurt er na 2012, wie betaalt de hogere salarissen dan?

De instellingen zouden één voor één met de bonden afspraken maken over de inzet van het geld. Een paar maanden voor de streefdatum – oktober 2009 – blijft aan sommige hogescholen een overeenkomst uit.

Avans: risico te groot

Hogescholen die op de overheidssteun aanspraak willen maken, moeten het volledige bedrag opmaken. Avans Hogeschool vindt het financiële risico daarvan te groot. 'Wij hebben al een groot percentage docenten in schaal 12', zegt P&O directeur Doetina van Kelle. 'In tegenstelling tot andere hogescholen leent onze huidige functiemix zich daarom erg moeilijk voor het vergroten van het aantal docenten in hogere functies.' De hogeschool blijft in overleg met de HBO-raad en de vakorganisaties en hoopt alsnog op een overeenkomst. Voor Avans, met vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, is in totaal 5,3 miljoen euro beschikbaar.

Fontys: zwaar weer

Negen miljoen euro staat klaar voor docenten van het Brabantse Fontys Hogescholen, maar tot een akkoord  kwam het nog niet. 'We zitten momenteel in financieel zwaar weer, we moeten reorganiseren', licht voorzitter Marcel Wintels toe. Hij zegt dat hij het geld 'best wil hebben', maar niet als hij verplicht wordt het volledige bedrag uit te geven aan hogere salarissen.

'Het is niet logisch om één groep een substantiële salarisverhoging te geven, terwijl we van tweehonderd mensen afscheid moeten nemen. Ik wil nu geld uitgeven aan de meest dringende problemen. En een acuut probleem, dat is onze functiemix niet. We zitten nu al bijna goed, de streefcijfers halen we zeker.' De hogeschool overlegt nog met de bonden over een alternatieve bestemming voor het geld. Half augustus moet daarover duidelijkheid zijn. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?