Terug naar overzicht

Keurmerk voor Pabo en KPO Roosendaal

Goed

Het project ‘Opleiden in de school’ werd door de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met een ‘goed’ beoordeeld. Daarom krijgt de Pabo het keurmerk.

Sinds de invoering van het competentiegericht  curriculum in 2005-2006 werken KPO Roosendaal en de Pabo structureel samen. Studenten lopen in leerteams stage en worden begeleid door stagecoaches en mentoren van KPO en een docent van de Pabo.

Subsidie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft vijftig samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen in Nederland de mogelijkheid om het Keurmerk Opleidingsschool te voeren. De opleidingsscholen die voor deze erkenning in aanmerking komen ontvangen van het ministerie subsidie. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?