Terug naar overzicht

Mbo’ers klaargestoomd voor sociale studie

In september ging de Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH) een samenwerkingsverband aan met het KWIC. De gedachte was om de studenten in een halfjaar alvast voor te bereiden op het hbo. Hierdoor kunnen ze alsnog instromen in het tweede jaar en de verkorte route volgen.

Tackelen

Adjunct-directeur André Nicolasen van ASH: ‘We merkten namelijk dat veel mbo’ers moeite hadden met het hbo-niveau, vooral met de verkorte route. We probeerden dit te tackelen door ze te adviseren om in het propedeusejaar te beginnen. Maar eigenlijk zou het beter zijn om ze goed voor te bereiden op hun vervolgstudie.’

Die ruimte voor een doorstroomprogramma was er. Veel mbo’ers rondden in januari hun opleiding af en hadden dus nog een halfjaar de tijd voor ze eventueel aan een hbo-studie beginnen. Onder de vleugels van Henriëtte van Balkom, docent bij ASH, en haar collega Annelies Timmermans van KWIC kregen geïnteresseerde studenten wekelijks les op gebieden als presentatievaardigheid, literatuurstudie en studieplanning.

Adviesgesprek

Na het halfjaar kregen de studenten een adviesgesprek waarin hen wordt aangeraden om wel of niet de verkorte route te volgen. Wanneer ze het programma met goed gevolg hadden afgelegd kregen ze bovendien een certificaat. Dat gold voor tien van de in totaal zeventien gestarte mbo’ers. Zeven van hen vervolgen in september hun studie bij Avans.

Voorsprong

Volgens Nicolasen is de vooropleiding van het hbo niet alleen bedoeld om studenten Avans binnen te sluizen. ‘We vinden het nog belangrijker om studenten te laten zien wat het hbo inhoudt en ze daar op voor te bereiden. Ik ben er van overtuigd dat deze studenten een voorsprong hebben op andere mbo’ers die willen instromen.’

Het doorstroomprogramma staat ook voor volgend schooljaar op de plank. Dan zijn ook andere mbo-scholen in de omgeving welkom. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?