Terug naar overzicht

Plasterk wil boete voor misbruik studiebeurs

'Misbruik langer bekend'

Het misbruik van de uitwonendenregeling is al langer bekend bij het ministerie van OCW. De Informatie Beheer Groep controleert of een student op een ander adres staat ingeschreven dan zijn ouders, maar doet niet aan 'tandenborstelcontrole'. Alleen de recherche mag – na toestemming van het Openbaar Ministerie – controleren of iemand daadwerkelijk woont waar hij staat ingeschreven.

Vorig jaar is er een onderzoek gestart naar alle mogelijke middelen om dit soort misbruik tegen te gaan. Vooruitlopend op de resultaten kondigt Plasterk aan dat frauderende studenten niet alleen het te veel ontvangen geld moeten terugbetalen, maar ook een boete krijgen. Dit laatste wil hij zo snel mogelijk in de wet vastleggen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?