Terug naar overzicht

Studenten: tevreden over opleiding, niet over communicatie

Dat blijkt uit een vandaag bekend gemaakt rapport van de HBO-raad. Het rapport is gebaseerd op landelijk onderzoek onder 80.000 studenten, uitgevoerd bij 25 hogescholen in Nederland. Tweederde van alle studenten is over het algemeen tevreden over de opleiding. Eén op de zeven studenten geeft aan ontevreden te zijn. En één op de vijf is neutraal.

Inhoud positief

Over de inhoud van de opleiding, de gerichtheid op de beroepspraktijk, de docenten en de faciliteiten is de hbo-student best positief. Maar over onderwerpen als informatievoorziening en communicatie zijn ze minder tevreden.

Cijfers te laat

Een kwart van de studenten vindt dat tentamencijfers en roosterwijzigingen te laat worden bekendgemaakt en dat ze te weinig worden betrokken bij verbeteringen van de opleiding. Over de totale informatievoorziening is 30 procent ontevreden. Er wordt bijvoorbeeld te weinig informatie versterkt over de opleiding.

Onvoldoende studieloopbaanbegeleiding

Ook de studieloopbaanbegeleiding vindt bijna 30 procent niet voldoende. Eenzelfde percentage vindt dat de spreiding van de studielast beter kan. In het geheel blijkt dat studenten de studielast nu zwaarder beoordelen als vorig jaar, toen een gelijksoortig onderzoek werd gehouden.

 

Avans gemiddeld beter

Al eerder zijn uit de landelijke studententevredenheidsonderzoeken (STO) cijfers bekendgemaakt. Daaruit bleek dat Avans het ten opzichte van het gemiddelde meestal goed doet. Uitzondering hierop waren onder meer de faciliteiten van de vestiging in ‘s-Hertogenbosch. Die werden minder positief beoordeeld. Mogelijk komt dit doordat deze vestiging zucht onder een toenemend aanstal studenten. Er zijn daarom dit jaar noodlokalen neergezet en Avans gaat er binnenkort bijbouwen. [PM]

 

Eerder verschenen artikelen over dit onderwerp:

12 juni: Avans scoort landelijk goed

15 mei: Sociale Studies Breda ziet verbetering

15 mei: Academies hard aan de slag met kritiek

13 mei: Orisiris: eindelijk een voldoende

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?