Terug naar overzicht

Ambities hbo breed gesteund

Diversiteit 

Het hbo heeft ‘heel goede plannen’, zei Plasterk. Hij was vooral te spreken over de aandacht voor diversiteit – ‘one size fits all, dat kan niet meer’ – en de aanpak van de studieuitval, ‘een verspilling van talent, geld en de inzet van docenten’. De minister pleitte er ook voor studenten pas na een algemene studiekeuze te laten beginnen aan een specifieke opleiding. ‘Ze kunnen dan beter kiezen dan op een drukke informatiemarkt, met het hoofd bij de eindexamenfeestjes’. 

Ook studentenbonden ISO en LSVb steunen de veranderingen in het hbo. Wel vragen de bonden zich af wat studenten winnen bij een grotere investering in het praktijkonderzoek. Gaat dat niet ten koste van het onderwijs? Waarom krijgen studenten niet eens les van een lector? 

Goede deeltijdopleidingen

FNV-voorzitter Agnes Jongerius plaatste op haar beurt kanttekeningen bij de ambities voor leven lang leren. Wil het hbo zich meer richten op tweedekansstudenten, dan moet het ook meer werk maken van goede deeltijdopleidingen, vond ze. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?