Terug naar overzicht

Gehandicapte hbo-student valt vaker uit

De uitval van studenten met een lichamelijke of geestelijke beperking die een opleiding volgen in het hbo is hoog. Tweemaal hoger zelfs als bij studenten met een handicap op de universiteit. Ook blijken hbo-studenten met een beperking vaker hun opleiding af te breken dan hbo'ers zonder handicap.

Hierdoor zijn de studenten met een handicap een ‘risicogroep’, zo concludeert het rapport ‘Studeren met een functiebeperking’ van het ministerie van Onderwijs. 

Mindere resultaten

Studenten met een beperking ondervinden in het hoger onderwijs belemmeringen en boeken vaak mindere studieresultaten. Het ministerie wilde met het onderzoek meer inzicht krijgen in de oorzaken hiervan. Voor het onderzoek hebben 17.872 eerstejaarsstudenten vragenlijsten ingevuld en zijn gesprekken gevoerd op negentien instellingen voor hoger onderwijs. 

De studieproblemen verschillen per beperking. Vooral studenten met een angstprobleem of paniekstoornis blijken vaak uit te vallen, dat doet 67 procent. Ook zorgen autisme, beperkt uithoudingsvermogen, problemen met spreken en een combinatie van meerdere handicaps voor een relatief hoge kans dat de opleiding voortijdig wordt afgebroken. 

Gebrek aan hulp

Ongeveer een derde van de studenten met een handicap geeft aan gestopt te zijn met de studie wegens hun beperkingen. Bijna een vijfde noemt het gebrek aan hulp en advies tijdens de studie als reden. Vaak voelen de gehandicapte studenten zich minder thuis of minder opgenomen in de gemeenschap van de opleiding. 

Onderwijsinstellingen erkennen dat onder hun personeel onvoldoende deskundigheid is. Steeds blijken er in de ogen van de gehandicapte studenten onvoldoende voorzieningen te zijn en als deze wel mogelijk zijn, schort het nogal eens aan de kennis en begeleiding. Zo wil bijna de helft van de studenten met een beperking extra tijd bij tentamens, maar maakt van deze groep uiteindelijk slechts 41 procent er gebruik van als deze mogelijkheid wordt geboden. De studenten willen bijvoorbeeld niet ‘steeds opnieuw vragen naar dezelfde faciliteiten’. 

Powerplatform 

Avansstudenten met een beperking kunnen terecht bij het Powerplatform. Dat vindt je op www.avans.nl onder het kopje Studeren met een Functiebeperking. Het platform helpt studenten met het treffen van de juiste regelingen. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?