Terug naar overzicht

Gesnapt via Facebook

‘Help je mee?’ ‘Altijd hè.’ In de Facebook-gesprekken, gepubliceerd op de website van De Standaard, bespraken de studenten hoe ze zouden samenwerken op het tentamen. Voor de toets verdeelden ze de stof. Achteraf schepten ze op: ‘Als dat geen samenwerking was op het tentamen.’ Toen iemand waarschuwde dat de school de berichten misschien kon lezen, schreef één van de studenten: ‘Ik denk het niet hoor.’

Online gesprekken zijn bewijs voor fraude

Surveillanten hadden de twee zien praten tijdens het tentamen, maar vonden geen hard bewijs dat ze hadden gefraudeerd. Na klachten van medestudenten stuitte de hogeschool op het Facebook-verkeer, en liet hen alsnog zakken voor de toets. De landelijke raad voor examenbetwistingen gaf de school gelijk: online gesprekken zijn een geldig bewijs voor fraude. De boodschap: laat niet iedereen je Facebook-pagina lezen. En als je echt wil spieken, stuur elkaar dan een mail. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?