Terug naar overzicht

Toekomst zonder vaste werkplekken?

De uitnodiging komt van de directies van het Leer- en Innovatiecentrum en de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst. Zij willen de informatie die uit de visiedag naar voren komt gebruiken om projecten op te zetten.

Meerjarenbeleidsplan

De dag begint met een gezamenlijke sessie waarin uitleg wordt gegeven over hoe het er nu bij Avans aan toe gaat op het gebied van ICT en wat de richtlijnen zijn van het komende meerjarenbeleidsplan. Vervolgens worden workshops gehouden over de verschillende onderwerpen.

Het is de bedoeling begin oktober de bevindingen van deze dag voor te leggen aan een breder publiek van studenten en medewerkers, zodat het beeld scherper gemaakt wordt.

De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 16.00 uur en vindt plaats in de kapel van de kunstacademie aan de Beukenlaan in Breda. Opgeven kan via: https://www.formdesk.com/omnismart/ICTvisie. [PM] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?