Terug naar overzicht

Veel ruimte voor verbetering in het hbo

Met de nieuwe kwaliteitsagenda bouwt de HBO-raad voort op de discussienota van begin dit jaar. De thema’s zijn dan ook grotendeels dezelfde: minder uitval, meer kennis en kwaliteit. 

Eerstejaars sneller op hun plek 

Met intakegesprekken, een betere studiebegeleiding en een vroeg studieadvies moeten eerstejaars sneller op hun plek terechtkomen. Bijspijkercursussen kunnen uitval voorkomen, net als een beperkte instroom vanuit het mbo. Op dit moment biedt een mbo-4 diploma toegang tot iedere hbo-opleiding, van welke richting dan ook. Als het aan de hogescholen ligt, worden straks alleen studenten toegelaten met een relevant mbo-4 diploma. 

Ook de voorlichting moet anders – en vooral eerlijker. De verschillende informatiebronnen moeten straks een realistisch beeld geven van een opleiding, iets waar de studentenbonden al jaren voor pleiten. En ook de ‘kleine kwaliteit’ verdient meer aandacht, want er zijn nog te veel klachten over lesuitval, slechte roosters en late cijfers.

Hbo'er is een alleskunner 

Het toekomstbeeld van de hbo’er is dat van een alleskunner: natuurlijk staat vakmanschap centraal, maar daarnaast heeft een goede professional ook theoretische en culturele bagage, onderzoekend vermogen, oog voor maatschappelijke vraagstukken en is hij ook nog eens internationaal georiënteerd. Wat dit alles voor het onderwijs betekent, wordt niet meteen duidelijk. Een voorbeeld: ‘van studenten mag worden verwacht dat zij beschikken over het vermogen om kennis kritisch te beoordelen aan de hand van morele waarden’. Maar hoe leren ze dat dan?

Er zullen hogere eisen gelden voor studenten, maar ook van docenten mag meer worden verwacht. De hogescholen willen dat over vijf jaar zeventig procent van de docenten een master heeft behaald – dat is nu 50 procent – en dat een tiende van hen is gepromoveerd. Ook zijn er meer lectoren en lectoraten nodig, want praktijkonderzoek is een must voor innovatie en beter onderwijs. De hogescholen hebben daar naar eigen zeggen het geld niet voor: een investering door de overheid is dus noodzakelijk. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?