Terug naar overzicht

Avans tipt reclassering

In de huidige reclasseringspraktijk worden verwanten van delinquenten minder betrokken bij de reclassering. De studenten hebben onderzocht of het betrekken van verwanten door de reclassering een toegevoegde waarde heeft.

Weinig omgevingsgericht

De eerste conclusie van studenten Geertje de Graaf en Suzanne Veldhuizen ligt dan ook voor de hand: ‘De aanpak van de reclassering is meer dader- en persoonsgericht dan omgevingsgericht.’ De studenten keken ook hoe andere instellingen in een gedwongen kader omgingen met familieleden. Zo zou een methode met familieleden uit de verslavingszorg ook door de reclassering kunnen worden ingezet. Het inzetten van verwanten kan volgens de studenten effectief zijn. ‘Maar je moet wel per cliënt bekijken hoe het contact was met de familie.’

De studenten spraken ook met familieleden van ex-delinquenten. ‘Dat was moeilijk. Een moeder wilde er niet erover praten waar haar zoon bij was, dan ging ze naar een andere kamer. De ene familie wil wel op die manier ingezet worden, de andere niet’, vertelt Veldhuizen.

Vertrouwensband

Studenten Josine Niesten en Tamara van Duijnhoven vroegen (oud-)medewerkers van de reclassering naar hun werkmethodes. Ook zij trokken de conclusie dat de omgeving van de cliënt meer betrokken kan worden bij de nazorg. ‘Nu wordt er meer naar het delict gekeken, vroeger meer naar de dader’, merkte Van Duijnhoven. Een aanbeveling van de studenten is om per cliënt een vaste reclasseringswerker aan te wijzen, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan.

Kind met delinquente ouder

Reclassering Nederland bekijkt of zij iets met de aanbevelingen van de studenten kunnen doen. Docent Herman van Alphen van de Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch (SSH) meldt meer ontwikkelingen. Zo komt er mogelijk een onderzoek van studenten naar de plek van het kind in gezinnen met een delinquente ouder. ‘Dat heeft de werktitel reclassering en opvoeding’, meldt de docent. Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans coördineert alle onderzoeken die de reclassering in Zuid-Nederland wil doen. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?