Terug naar overzicht

Avansstudente demonstreert tegen kabinet

‘Nu is het moment om stop te zeggen’, zegt Marjan van den Heuvel. Van den Heuvel is coördinator bij het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Een landelijk netwerk van studenten die actief zijn in medezeggenschapsraden van HBO's. ‘Het collegegeld wordt verhoogd en de bevriezing van de studiefinanciering is ook niet aangenaam. De maat is nu echt vol.’

Kwaliteit gedaald

Volgens Van den Heuvel is de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs in Nederland de afgelopen jaren achteruit gegaan. ‘Het niveau op hogescholen is gedaald. We stonden eerst in de top van Europa qua onderwijs, maar nu niet meer. De kosten worden voor studenten steeds hoger. Als de overheid wil investeren in de kenniseconomie, dan is het toch frappant dat we nog meer moeten gaan betalen voor een tweede studie.’

Studiefinanciering

Het kabinet wil de studiefinanciering bevriezen. Van den Heuvel vindt dit niet kunnen. ‘De afgelopen jaren is geen rekening gehouden met de inflatie. Steeds wordt er gekort op het onderwijs. Wat kunnen we hierna verwachten?’, aldus de Avansstudente.

Belangrijk voor studenten

Vanaf 12:00 uur op 22 september gaan de actievoerders een hoorcollege geven aan het kabinet. Van den Heuvel weet niet wat de opkomst wordt, maar ze vindt het wel van belang dat er veel studenten komen. ‘We moeten duidelijk maken dat we er niet mee eens zijn. Hoe meer studenten er komen, hoe meer pressie we kunnen leggen op het kabinet.’ [MEdG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?