Terug naar overzicht

Baan is goed, onderwijs kan beter

Voor deze ‘Barometer Onderwijs’ legde onderzoeks- en adviesbureau Newcom een vragenlijst voor aan 825 medewerkers van onderwijsinstellingen. Het merendeel van hen is verbonden aan een basisschool of middelbare school. Slechts veertien procent van de geënquêteerden werkt in het hoger onderwijs.

Tevreden 

Dat groepje docenten is over het algemeen meer tevreden dan hun collega’s in het middelbaar beroepsonderwijs, maar minder dan leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Het kennisniveau van eerstejaars waarderen ze, op een schaal van 1 tot 10, met een 4,8. Voor de manier waarop het niveau aan het eind van de studie wordt bepaald geven ze het cijfer 5,3. De kwaliteit van het onderwijs in het algemeen krijgt een score van 5,7 (tegenover een 5,3 in het middelbaar beroepsonderwijs en een 6,4 in het basisonderwijs).

Beter zijn de docenten aan universiteiten en hogescholen te spreken over de inhoud van hun werkzaamheden. Ook als het gaat om salaris, gezonde werkomgeving en vrijheid zijn ze meer tevreden dan hun collega’s aan andersoortige onderwijsinstellingen. [JL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?