Terug naar overzicht

Bezuiniging op aanvullende beurs

Volgens de nieuwe Rijksbegroting gaat de aanvullende beurs onder dezelfde regels vallen als de basisbeurs. Tot 1 februari mogen studenten besluiten hun studie te staken zonder dat ze studiefinanciering terug hoeven te betalen. Daarna veranderen de basisbeurs en aanvullende beurs in een lening. Ze worden pas in een gift omgezet als de student daadwerkelijk zijn diploma op zak heeft.

Boekhoudkundige truc 

Deze maatregel was nog niet in de krant verschenen, ook al waren de stukken uitgelekt. Het is deels een boekhoudkundige truc: de uitgaven hoeven nog niet ‘relevant’ verklaard te worden, zolang aanvullende beurs nog geen gift is. De ‘besparing’ loopt op tot 52 miljoen euro in 2013 en daarna dooft het effect langzaam uit.

Eerder was al wel bekend geworden dat de studiebeurs ondanks eventuele inflatie in 2011 en 2012 niet verhoogd zal worden. Dat bespaart in 2011 vijf miljoen euro. In 2014 is dat bedrag zelfs opgelopen tot 15 miljoen euro.

Studenten merken weinig 

Volgens OCW merken studenten weinig van de bezuiniging op de aanvullende beurs, omdat de meesten hun diploma halen. ‘Voor studenten die er niet in slagen om hun studie binnen tien jaar af te ronden, bestaat al een apart vangnet om de aanvullende beurs afhankelijk van hun inkomen alsnog kwijt te kunnen schelden.’

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders niet genoeg geld hebben om de volledige ouderlijke bijdrage te betalen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?