Terug naar overzicht

Bossche academies groeien licht

Volgens het programma QlikView, waarin DMCS de studentenaantallen per academie bijhoudt, neemt het aantal nieuwe studenten gemiddeld met 15 procent toe op Avans. Het grootste gedeelte van de Bossche academies zit echter op of onder dit gemiddelde. Positieve uitschieter is de Academie voor Industrie en Informatica (AI&I). Zij is met afstand de grootste stijger wat betreft het aantal eerstejaarsstudenten.

CMD

Adjunct-directeur Colin Prumpeler heeft wel een verklaring voor de forse toename: ‘We hebben er met Communication and Multimedia Design natuurlijk een nieuwe opleiding bij. Dan heb je het over 150 tot 160 extra eerstejaars. Daarnaast is ook het aantal studenten van de opleiding Informatica licht gestegen.’

Toch is niet alles hosanna bij AI&I volgens Prumpeler: ‘De techniekopleidingen dalen licht in studentenaantallen. Maar dat zien we ook bij concurrerende opleidingen. We hebben hier dus waarschijnlijk te maken met een maatschappelijke trend. Techniek in het algemeen spreekt scholieren toch minder aan.’

Onder de aandacht

Ook bij de Academie voor Bouw & Infra merken ze dat de techniekopleidingen aan populariteit inleveren. ‘Het aantal nieuwe studenten is gegroeid met 9 procent. Dat is meer dan we enkele maanden terug had verwacht. Toen was de groei nog een stuk kleiner,’ zegt directeur Peter Hollants. ‘We hebben meteen contact opgenomen met de ROC’s op onze opleidingen opnieuw onder de aandacht te brengen.’

Vastgoed

De expansie dankt de academie vooral aan de opleidingen in Tilburg. Hollants: ‘Die groeien iets meer dan in Den Bosch. We zijn in Tilburg dit jaar natuurlijk gestart met Bouwmanagement & Vastgoed. Daaraan beginnen dit jaar ongeveer veertig studenten. Bij de overige opleidingen blijft het aantal eerstejaarsstudenten min of meer gelijk. Maar dan doen we het nog beter dan vergelijkbare bouwopleidingen in Nederland. Want gemiddeld daalt de instroom bij deze studies juist.’

Marketing

De minste stijging van het aantal eerstejaars in Den Bosch is er bij de Academie voor Marketing (AM). In tegenstelling tot de voorgaande jaren neemt het aantal nieuwe studenten maar mondjesmaat toe. ‘Je moet de groei van dit jaar wel in het perspectief van meerdere jaren zien,’ legt interim-directeur Ron ten Kortenaar uit. ‘De afgelopen twee jaar is deze academie enorm gegroeid. Dan is het niet zo makkelijk om dat nu weer te doen.’

Ten Kortenaar wil wel benadrukken dat de academie nog steeds in omvang toeneemt: ‘AM groeit alleen procentueel niet zo snel. Maar er komen nog steeds veel nieuwe studenten bij. Daarom hebben we ook bijna twintig nieuwe docenten moeten aannemen.’

Gemiddeld

Bij de Academie voor Financieel Management, de Akademie voor Kunst & Vormgeving |St. Joost, de Academie voor Management en Bestuur en de Juridische Hogeschool groeit het aantal eerstejaars gemiddeld. [CT]

 

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

31-08-2009 Meer belangstelling voor harde techniek

31-08-2009 AGZ: 'Dit kunnen we aan' 

27-08-2009 'Hopen dat hoge instroom duurzaam is'

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?