Terug naar overzicht

Congres over samenwerking

De samenwerking tussen de hogescholen en het scholenveld is een uitvloeisel van het landelijke programma Regionale Samenwerking meldt Fontys.nl.

Projecten om samenwerking te verbeteren

Veertig projecten zijn inmiddels opgestart om de samenwerking in het zuiden te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van docentwerkplaatsen in scholen en het trainen en coachen van mentoren, assessoren en coaches. Op het congres op 30 september in het Evoluon in Eindhoven worden de projectresultaten gepresenteerd.

De dag is vooral bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen. Aanmelden kan tot 23 september hier. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?