Terug naar overzicht

Dyslexie of hbo-niveau te hoog?

Omdat hij twee vakken niet heeft gehaald heeft de student een negatief bindend studieadvies gekregen. De student vindt dat hij nog een kans verdient omdat hij er pas later achter kwam dat hij in aanmerking kwam voor hulp vanwege zijn dyslexie. Dus heeft de student bezwaar aangetekend bij het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Gevolgen van dyslexie 

De voorzitter van het CvB wil eerst weten welke gevolgen dyslexie heeft voor de student. ‘Bij tentamens worden soms in een vraag, meerdere vragen gesteld. Ik lees echter maar één vraag. Beantwoord die en krijg dus maar een gedeelte van de punten. Ook heb ik moeite met multiple choice. Ik haal de antwoorden door elkaar en kruis het verkeerde vak aan’, legt de student uit. Hij heeft zich laten testen op dyslexie en een officiële verklaring daarvan bij zich.

Pas halverwege de opleiding is de student erachter gekomen dat Avans hulp biedt aan studenten met dyslexie. Zijn studentendecaan heeft er onder andere voor gezorgd dat hij meer tijd kreeg bij tentamens en dat tentamens op A3-formaat werden gemaakt. Opvallend is dat de student beter scoort sinds er maatregelen genomen zijn rondom zijn dyslexie. 

Zessen zijn ook voldoendes 

‘De student kan het hbo-niveau niet aan’, stelt de opleidingscoördinator. ‘Dat staat los van zijn dyslexie.’ De voorzitter van het CvB vraagt zich af waarop dat gebaseerd is. ‘Deze student heeft zijn propedeuse op twee vakken na binnen en ook van het tweedejaar heeft hij bijna alles gehaald.’ ‘Wel met aardig wat zessen’, antwoord de opleidingscoördinator, ‘al zijn dat ook voldoendes.’

Theoretisch niet sterk 

De opleidingscoordinator stelt dat de student theoretisch niet erg sterk is. ‘Daarom hebben wij hem ook geadviseerd het verkorte opleidingstraject te volgen waar hij als mbo’er recht op heeft. Daar zitten minder tentamens in.’ ‘Dus u was van mening dat de student het hbo-niveau in principe wel aankon, anders biedt u toch geen verkort traject aan?’, vraagt de voorzitter op zijn beurt. De examencommissie wijst op het feit dat de student beide tentamens al meerdere keren herkanst heeft. Eén zelfs vijf keer.

Het College van Beroep heeft vanochtend laten weten de zaak ongegrond te verklaren. De student moet zich dus houden aan zijn negatief studieadvies. De motivatie volgt over twee weken op deze site. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?