Terug naar overzicht

Gemengde gevoelens over miljoenennota

 

Nederland moet oppassen geen ‘verloren generatie’ te creëren, vindt voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU: ‘We moeten juist nu inzetten op de kwaliteit en het succes van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het is onze stellige overtuiging dat zonder investeringen in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geen duurzame aanpak van de crisis mogelijk is.’

De HBO-raad reageert iets milder. Voorzitter Doekle Terpstra verbaast zich vooral over de kloof tussen ambitie en investeringen. Er zou een half procent van het bruto binnenlands product per jaar bijmoeten om de internationale top te halen. ‘De hogescholen realiseren zich dat in deze tijd moeilijk gevraagd kan worden om een investering van zo’n omvang. Het kabinet mag echter niet dagdromen over een mondiale toppositie, als de werkelijke investeringen zover achterblijven bij de door het kabinet zelf geformuleerde ambitie.’

Gerard Oosterwijk van de Landelijke Studenten Vakbond formuleert het iets steviger: ‘Het is een domme zet van het kabinet dat het hoger onderwijs niet van bezuinigingen wordt uitgesloten.’ Hij wil studenten wakker schudden nu het kabinet de studiebeurzen bevriest en op de aanvullende beurs bezuinigt. ‘Als we nu niet de barricaden opgaan, waar gaan ze straks dan nog meer in snijden? We moeten alert blijven. Het zal echt ten koste van de kwaliteit gaan.’

Geheel volgens de rolverdeling is het Interstedelijk Studenten Overleg iets minder radicaal. ‘We snappen dat ook studenten de gevolgen van de crisis moeten opvangen, net als iedereen’, zegt voorzitter Henno van Horssen. ‘Maar we zijn bang dat dit niet zozeer de hoogst opgeleide generatie ooit wordt, zoals Plasterk zegt, maar de goedkoopst opgeleide generatie. Het kabinet wil de schuld niet aan de volgende generatie doorgeven en gaat daarom bezuinigen. Maar wij zijn die volgende generatie en wij zeggen: investeer in hoger onderwijs. Wij betalen dat zelf af.’

Volgens voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zaait het kabinet onzekerheid door het onderwijs te behandelen als een doodgewone uitgave in plaats van een investering.  ‘We weten allemaal dat iedere euro die we nu investeren in onderwijs méér oplevert dan het aflossen van die ene euro van de staatsschuld. Daarom is het wel te prijzen dat het kabinet belooft de extra investeringen in het Convenant Leerkracht gewoon door te zetten.’ De economische crisis is niet ontstaan door te hoge onderwijsuitgaven, redeneert de AOb. Waarom overweegt het kabinet dan om erop te bezuinigen?

Het wetenschappelijk onderzoek komt er voorlopig nog genadig vanaf, maar extra investeringen zijn ver te zoeken. Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): ‘Het kabinet laat hét moment liggen om van Nederland een echt kennisland te maken. Nu meer aandacht voor kennis en innvotie maakt ons land veel robuuster.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?