Terug naar overzicht

Jeugdcriminaliteit bestrijden met applaus

Hoe staat het met de jeugdcriminaliteit?

‘Jeugdcriminaliteit is in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 dat in aanraking komt met justitie stijgt. Er zijn duizenden methodes ontwikkeld om dit probleem op te lossen, maar niets werkt duurzaam. Van deze jongeren vervalt negentig procent in het oude gedrag. Wat wel werkt, is individuele coaching en aandacht voor hun talenten.’

Waarom werkt dit wel?

‘Deze risicojongeren worden altijd benadert vanuit wat ze allemaal fout doen en wat ze niet kunnen. De nadruk ligt op hun tekortkomingen. Ik vind juist dat je ze moet benaderen vanuit hun mogelijkheden. Vanuit de dingen die ze wél kunnen. Al die jongeren hebben dromen, maar ze denken dat ze niks kunnen. In mijn gesprekken met jongeren kwam ik erachter dat succes een positieve invloed heeft op hun delinquente gedrag. Als ze applaus krijgen, worden ze minder crimineel. Turning point hierin was vaak dat ze de kans kregen om hun talent te laten zien.’

Wat houdt talentcoaching precies in?

‘Talentcoaching is een methode om risicojongeren te motiveren in succeservaringen. Een talentcoach kijkt niet naar de negatieve dingen, maar benadert jongeren vanuit wat ze wel kunnen. Hij spreekt ze aan op hun talenten als skateboarden of rappen. Als ze voor hun talenten applaus krijgen in plaats van straf worden ze gemotiveerd om iets van hun leven te maken en hun gedrag te veranderen.’

‘Dat laatste is heel belangrijk. Idols is bijvoorbeeld geen talentcoaching. Daar is talent het doel. Bij talentcoaching is talent het middel. Uiteindelijk is de bedoeling dat jongeren verder komen en een gedragverandering ondergaan. Dat vergt heel veel discipline van de jongeren zelf en in dat proces moeten ze worden begeleid. Want als er bij de jongeren sprake is van een terugval, moet de professional dat aanpakken.’

In hoeverre wordt talentcoaching nu toegepast?

'Op dit moment is er sprake van een enorme wildgroei aan methodieken. Maar wat is bedoeld om jongeren te vermaken en wat is echte talentcoaching? Overal in steden zie je talentcoaching ontstaan. Maar als je ze gaat vragen wat het precies inhoudt of hoe het werkt, kunnen ze daar vaak geen antwoord op geven. Er is nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoe pak je talentcoaching aan? Er is een schreeuwende behoefte aan methodiekenbeschrijving.'

Wat beschrijft u daarvan in uw boek?

'Ik leg uit wat talentcoaching precies is, welke kansen deze methode heeft en ik reik handvatten aan hoe de professional risicojongeren op het succespad kan krijgen. Maar dit boek is pas een verkennend onderzoek. Nu is het tijd voor een verdiepend onderzoek en die omzetten in methodieken. Met dit boek wil ik eigenlijk tegen de professionals zeggen: Kijk eens wat meer naar de mogelijkheden! Dat is eigenlijk de kern.’ [CT]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Risicojongere motiveren met eigen talent 19-5-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?