Terug naar overzicht

Kogel door de kerk voor Den Bosch

Avansbestuurder Kamsma hoopt voor 1 november akkoord te hebben van de AMR en de Raad van Toezicht. Voor de uitbreiding van C-lob kan men dan snel van start, want daar is al een voorlopig ontwerp voor gemaakt.  Als alles meezit, kan die in 2012 klaar zijn.

Plan van eisen 

Voor de techniekhal moet nog een plan van eisen worden opgesteld. De techniekhal is volgens Kamsma groot en heeft ‘niet zo veel bewoners’.  Ook staat er veel ‘spullenboel’.  Bovendien is de toeloop van studenten naar de technische opleidingen tanende.  Avans wil er daarom nu behalve alle technische opleidingen, inclusief de nieuwe opleiding Communication and Multimedia Design, ook de nieuwe opleiding Advanced Business Creation onderbrengen. Die laatste opleiding is nu in de kunstacademie gevestigd.

State-of-the-art 

De directeuren van de technische academies hebben de opdracht gekregen te onderzoeken hoe zij het onderwijs kunnen virtualiseren, waardoor minder ruimte nodig is voor apparaten. ‘Je kunt niet alles virtualiseren, maar het kan er wel bij.’ Volgens de bestuurder worden jonge mensen niet zo warm als ze een gootje zien waar water door stroomt en zijn ze meer geïnteresseerd in een “state-of-the-art” –techniekhal.

Voor de kunstacademie heeft de Raad van Bestuur laten onderzoeken hoeveel het kost om het gebouw (aan de overkant van het hoofdgebouw in Den Bosch) zo op te knappen dat het weer tien jaar mee kan. ‘Eerst hadden we een berekening gemaakt voor een periode van dertig jaar, dat was veel te duur’, zei Kamsma.  

Geen grotere investeringen 

Het andere plan, om voor de kunstacademie een gebouw op de techniekhal te bouwen, is daarmee ook van de baan. Dat bleek sowieso te duur. Vanwege de economische recessie is Avans bang minder geld te verdienen met de verkoop van de grond naast het gebouw in Tilburg. Ook verwacht men bezuinigingen van het Rijk. Kamsma vindt het ‘veiliger’ om daarom geen grotere investeringen te doen. Zij denkt dat de totale kosten voor Den Bosch nu op ongeveer tien miljoen euro komen. 

Ton Perlo, voorzitter van de AMR, vroeg zich af of met deze plannen het huidige ruimtegebrek bij Avans in Den Bosch wel verholpen is. ‘Het duurt nog wel even voor dit allemaal uitgevoerd is. Wat is de oplossing voor de tussenliggende periode?’

Huren geen optie 

‘Dat houdt mij ook bezig’, antwoordde Kamsma. Zij denkt dat er nog winst gehaald kan worden uit een betere benutting van het gebouw, door betere roostering en het beter in de gaten houden of docenten ingeroosterde ruimten ook daadwerkelijk gebruiken. Er zijn ook kleine maatregelen genomen zoals het plaatsen van noodlokalen en het in gebruik nemen van het Atrium als werkruimte voor studenten. Ergens anders iets huren is voor Kamsma nu nog geen optie: ‘Dat kost altijd meer geld dan alleen de huur. Je wilt er ook goede ICT-voorzieningen.’ 

Wat meespeelt is dat het bestuur niet verwacht dat Avans in Den Bosch nog extreem zal groeien. ‘Demografische gezien zit er een grens aan de groei. Maatregelen tref je met die inschatting. Misschien zijn we straks te groot, misschien te klein. Als dat zo is kun je dan besluiten om nóg een lob te verlengen.’ 

De Raad van Bestuur heeft nog geen beslissing genomen over de locatie Lovensdijktraat. Het bestuur heeft eerder gezegd plannen gefaseerd uit te willen voeren. [PM] 

Zie ook het Puntdossier voor meer artikelen over de plannen in Den Bosch. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?