Terug naar overzicht

Lerarentekort Brabant groot

Noord-Brabant is pas de eerste provincie waar De Docentenbank een dergelijk onderzoek uitvoert, maar het lerarentekort is behoorlijk.

Vooral Wiskunde, Nederlands en Engels 

In het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs staan gemiddeld tweehonderd vacatures open. Naar vacatures in het basisonderwijs is niet gekeken. Wiskunde, Nederlands en Engels zijn de vakken waar het tekort het grootst is.

De resultaten uit het onderzoek zijn opvallend te noemen omdat uit eerder landelijk onderzoek bleek dat hogescholen momenteel weinig problemen hebben met het vinden van van personeel. [MK/AR]

Zie ook het eerder verschenen bericht:

Personeelsgebrek hbo valt mee 3-9-2009 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?