Terug naar overzicht

Personeelsgebrek hbo valt mee

Een geluk bij een ongeluk, heet het in de nieuwe arbeidsmarktmonitor van Zestor, voorheen de Stichting Mobiliteitsfonds hbo. Door de stijgende studentenaantallen en de sterke vergrijzing neemt de vraag naar personeel toe, maar dat zal pas op langere termijn tot krapte leiden.

Voorkomen dat oudere werknemers voortijdig uitvallen 

Achteroverleunen is onverstandig, waarschuwen de onderzoekers. Ze vinden het vooral belangrijk dat hogescholen proberen te voorkomen dat hun oudere werknemers voortijdig uitvallen. ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ moet er voor zorgen dat ze langer binnenboord blijven. Veel hogescholen richten hun energie nu te eenzijdig op het werven van nieuw personeel. [HC/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?