Terug naar overzicht

Specialisatie voor excellente Pabostudenten

Het initiatief voor de zogenoemde Pabo TOPClass werd vorig jaar geboren toen de schoolbesturen KPO Roosendaal, INOS Breda en Stichting Driespan West-Brabant constateerden dat er grote behoefte was aan startende leerkrachten die het zeer gespecialiseerd onderwijs aankunnen.

Voorlichting en selectie

Vorig jaar werd daarom gestart met de voorlichting en selectie onder eerstejaars voor een klas excellente studenten die zich willen specialiseren in kinderen met gedragsproblemen. Er waren in eerste instantie 91 geïnteresseerden, waarvan na een strenge selectie uiteindelijk 26 studenten overbleven.

Zij zijn een paar weken geleden gestart met het TOPClass programma en lopen inmiddels al stage op zogenoemde REC3 en REC4 scholen. Dit zijn scholen waarop kinderen zitten die verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt zijn (REC3), en voor kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblemen (REC4).

Gastspreker

‘Tijdens de extra lessen op de donderdagmorgen krijgen de studenten extra colleges en komt er regelmatig een gastspreker langs’, legt docent Piet van Meer uit. ‘Ze lopen stage op scholen waar normaal geen studenten van ons komen. Dat is wel spannend.’

De studenten die de TOPClass afronden hebben van de meewerkende schoolbesturen een baangarantie. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?