Terug naar overzicht

Studenten in beroep tegen negatief advies


Projectgroep

De eerste student miste één studiepunt voor de overgang naar het tweede jaar. De student zei dat het kwam door zijn eerste projectgroep. De student stond er steeds alleen voor; zijn overige groepsgenoten stopten met de opleiding of kwamen de afspraken niet na. Het product werd dan ook een onvoldoende. ‘Ik had zes dagen om het product te herschrijven, maar door de reparatie kon ik me niet richten op een hertentamen.’ De examencommissie vond het vervelend voor de student. ‘Maar je hebt twee kansen gehad en ze niet benut’, aldus de examencommissie. Het CvB, de onafhankelijke rechtbank van Avans, maakte vandaag bekend dat de bijzondere omstandigheden van de student gegrond zijn. Hij mag nu aansluiten in het tweede jaar.

Operaties

In de tweede zaak kwam een student twee punten te kort om zich tweedejaars te noemen. Hij ging in beroep, omdat hij twee keer werd geopereerd aan zijn meniscus. In totaal had de student drie weken college gemist door de operaties. De examencommissie vindt dat de student de omstandigheden te laat heeft gemeld. ‘In april krijgen alle eerstejaars een brief waarin onder andere staat wat ze moeten doen bij bijzondere omstandigheden’, zei de examencommissie. Het CvB is van mening dat de zaak ongegrond is.

Allergie & jonge leeftijd

Bij de laatste zaak had de student één studiepunt nodig om op de opleiding te blijven. Hij voerde in het beroep aan dat hij last had van allergieën en dat leverde hem concentratieproblemen op. Hij had dit het hele jaar niet aangegeven. Verder vermeldde de vader van de jongen in een brief dat een vroege leeftijd een rol kan spelen bij studieprestaties. De zoon was aan het begin van de opleiding 17. De examencommissie is het daarmee niet eens. ‘Leeftijd mag geen argument zijn voor bijzondere omstandigheden. We krijgen veel zeventienjarige studenten en we hebben het eerstejaarsprogramma daar op afgestemd.’ Ook deze zaak verklaart het CvB ongegrond. [MEdG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?