Terug naar overzicht

Studenten lezen nog steeds

Het is de vraag of dit onderzoek naar het leesgedrag van studenten representatief is. Waarschijnlijk is sprake van een zekere zelfselectie bij het terugsturen van de enquête. Zo is tweederde van de 1.243 respondenten vrouw. Meer dan de helft van de respondenten leest dagelijks. Bijna iedereen geeft aan studieboeken te lezen. Bijna allemaal, want zeventien studenten bekennen nooit iets te lezen.

Niemand doet zijn boeken weg

Dertig procent van de geënquêteerden heeft tussen de twee en vier meter aan boeken in hun kast staan, een iets grotere groep zelfs meer dan vier meter. Dat moet ook wel, want bijna niemand doet zijn boeken weg. Slechts vier procent verkoopt zijn boeken.

Verder vond Selexyz relaties tussen leesgedrag en andere studentenactiviteiten. Veellezers halen hogere tentamencijfers, vervullen relatief vaak bestuursfuncties en/of brengen een deel van hun studietijd in het buitenland door.

Het luisterboek

Ook voor de groep studenten die liever geen lettertjes op papier ziet is er een oplossing: het luisterboek. Veertig respondenten hebben die mogelijkheid al ontdekt. [JL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?