Terug naar overzicht

Veerman onderzoekt hoger onderwijs

Veerman was rond de eeuwwisseling vijf jaar lang voorzitter van Wageningen Universiteit. Hij heeft in Delft, Rotterdam en Tilburg lesgegeven en onderzoek verricht. Ook was hij voorzitter van de ‘Meta-evaluatiecommissie kwaliteitszorg wetenschappelijk onderzoek’ van de KNAW, NWO en universiteitenkoepel VSNU.

Meer smaken bieden 

Minister Plasterk vindt dat het hoger onderwijs uit zijn voegen barst. ‘Dit stelsel is ontworpen in de tijd dat vijf procent van de mensen naar het hoger onderwijs ging. Nu is dat vijftig procent. Maar nog steeds hebben we maar twee smaken: hbo of universiteit. Ik denk dat we juist niet het verschil tussen hbo en universiteit moeten opheffen, integendeel, we moeten meer smaken bieden.’

Hij ziet geen oplossing in selectie van studenten: ‘Daarmee houd je studenten alleen maar buiten de poort en daar help je die mensen niet mee.’ 

Los van bezuinigingen 

Een nieuw stelsel staat bovendien los van eventuele bezuinigingen, zegt hij: ‘Als we iets gaan veranderen, dan is de praktijk juist dat het geld kost.’

Over het VVD-voorstel om de studiefinanciering te vervangen door een leenstelsel wilde hij weinig kwijt: ‘Ik heb me voorgenomen om nou niet vooruit te gaan lopen op de heroverwegingen. Het zijn twee verschillende dingen: het ene is of je ermee aan de gang gaat, het andere is of je er dingen over gaat zeggen of roepen.’

Wel wees hij erop dat de wetenschap van de bezuinigingen is uitgesloten. ‘Bij de lijst van heroverwegingen komt de wetenschap in de twintig punten niet voor. Twintig procent van het wetenschapsbudget is een hoop.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?