Terug naar overzicht

Vragen over bonusregeling directeuren

‘Ik wist niet dat directeuren standaard een bonus bovenop hun salaris kregen’, zei AMR-lid René van Arendonk.  Collega Frans Coppelmans: ‘De oplossing die nu is gekozen past niet in de CAO en in het functiegebouw van Avans.’ 

Behaalde prestaties

Sinds de fusie krijgen alle directeuren en adjunct-directeuren een niet pensioendragende bonus van bruto 4.000 euro per jaar. In de praktijk wordt meestal 75 procent van dit bedrag uitbetaald, want de hoogte is afhankelijk van behaalde prestaties. Daarnaast krijgen de directieleden nog een onbelaste vergoeding van tussen de 70 en 90 euro. Waarschijnlijk wordt deze regeling in de toekomst onmogelijk omdat de belastingdienst een onderbouwing voor deze vergoeding wil, die er vaak niet is.

Impopulariteit bonus

In de praktijk blijkt de bonusregeling volgens de Raad van Bestuur ‘onvoldoende transparant’. Samen met de impopulariteit van de bonus, sinds de crises bij de banken, reden voor de Raad van Bestuur om de regeling af te schaffen. De onbelaste vergoeding en nog een andere vergoeding voor onder meer ADSL en telefoon wil de Raad van Bestuur ook afschaffen.

Om het verlies voor het management te compenseren, komt er één maandelijkse toelage. Directeuren die extra presteren kunnen altijd nog beloond worden met een gratificatie. Daarin voorziet het huidige loonsysteem van Avans.  

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad vindt dat de Raad van Bestuur zijn voorstel beter moet onderbouwen en moet uitleggen waarom Avans wil afwijken van de afspraken die er in de CAO zijn gemaakt. De AMR wil ook weten wat de status van de bonus is. [PM] 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?