Terug naar overzicht

Weinig ethisch besef bij afgestudeerden

De helft van de ondervraagde ondernemingen vindt dat de hogere onderwijsinstellingen verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan normen en waarden bij afgestudeerden. Starters laten zich meeslepen door status, salaris en een flitsende carrière zegt het Nederlandse bedrijfsleven. Verder ontbreekt het de afgestudeerden aan respect en verantwoordelijkheidsgevoel zeggen de bedrijven.

Mannen missen moreel kompas

Veertig procent van de bedrijven zegt de afgelopen twee jaar zelf een veelbelovende medewerker te hebben ontslagen vanwege gebrek aan ethisch besef. Het zijn vooral de jonge mannelijke managers die volgens bedrijven het morele kompas missen.

Nieuwe regels helpen niet

Hoogleraar Accountantscontrole Philip Wallage meent dat de overheid tevergeefs het gebrek aan moraliteit in het bedrijfsleven probeert te verhelpen met een nieuwe regelgeving. Nieuwe regels helpen volgens Wallage niet tegen menselijk gedrag als hebzucht en het nastreven van het eigen belang ‘Er is geen enkele regel die gewenst gedrag van mensen kan afdwingen’, aldus de hoogleraar. [MEdG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?