Terug naar overzicht

AIB wil eigen werkdrukonderzoek

Tijdens een vergadering van de academieraad dinsdagochtend werden de bevindingen van het onderzoek naar de werkdruk op Avans besproken. Daaruit blijkt dat docenten bij Avans een hoge werkdruk ervaren. AIB-directeur Petra Koenders reageerde op de bevindingen: ‘Sommige conclusies herkennen we, andere niet. Er is met drie of vier medewerkers van onze academie gesproken. Dat is maar een klein deel van het geheel.’

Deelonderzoek

Al snel kwam het idee van een deelonderzoek ter sprake. Dat juichte de academieraad toe. ‘We moeten in beeld brengen wat werkelijk bij ons speelt’, vindt Koenders. ‘Dit onderwerp moet eigenlijk altijd onderwerp van gesprek zijn. Sommige voorstellen die in het rapport staan, zoals het werken met zelfsturende teams, doen we al. Maar er zijn altijd weer nieuwe dingen die je kunt doen.’

Het deelonderzoek kan nog wel even op zich laten wachten. De directie en academieraad vonden dat eerst goed bekeken moet worden hoe en wanneer het wordt uitgevoerd om de werkdruk niet nog verder te laten toenemen. [EvG]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Hoogste werkdruk met stip voor docenten – 02-10-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?