Terug naar overzicht

Avans wakkergeschud: daling in ranglijst

Elk jaar neemt Elsevier Thema, een bijlage van het opinieweekblad, een kwart van de vijftig grootste hbo-studies onder de loep. Dit jaar is de tevredenheid gepeild onder 4200 hbo-studenten, verdeeld over 21 studies. Het blad stelt – in samenwerking met onderzoeksbureau ResearchNed – vragen over onderwijs, docenten, voorzieningen, roosters en meer. Morgen ligt het themanummer in de kiosk.

Teleurgesteld

Avans in ’s-Hertogenbosch was drie jaar lang de beste, maar moet het nu doen met een vierde plaats. Breda en Tilburg (in de meting samen beoordeeld) zakken van een achtste naar een twaalfde plaats. Waarnemend bestuursvoorzitter Frans van Kalmthout is teleurgesteld: ‘Ik had wel verwacht dat we die hoge positie niet altijd konden vasthouden, maar zo’n daling valt me tegen.’

Van Kalmthout denkt dat de drukte op de scholen debet is aan de minder goede beoordeling. ‘Vooral in Den Bosch is dat een probleem. Als het zo druk is gaan mensen zich aan elkaar ergeren. Bij de roostering zijn de grenzen opgezocht.’ Om de drukte op te vangen wil Avans in Den Bosch bijbouwen. Deze week neemt de Raad van Toezicht daar een beslissing over. De medezeggenschapsraad heeft al ingestemd met de plannen. 

Flexibel

Maar de bestuurder vindt niet dat Avans de groei had moeten inperken, als dit al hand gekund. ‘Als veel jonge mensen bij Avans willen studeren, moet de organisatie flexibel genoeg zijn op dat op te vangen.’ Hij verwacht dat de grootste groei nu wel voorbij is, gezien de demografische ontwikkelingen in de regio. Bovendien verwacht hij dat de concurrentie niet stil blijft zitten. En er komen de komende jaren geen nieuwe opleidingen bij. ‘Juist het invoegen van nieuwe opleidingen kost veel moeite.’

Van Kalmthout relativeert de uitslag ook. ‘We hebben vorig jaar goede accreditaties gehad. Je kunt ook niet zeggen dat het aantal klachten is toegenomen. Er is geen reden voor paniek. Zo’n uitslag is ook goed. Het houdt je scherp. Als je altijd alleen maar gewaardeerd wordt, kom je teveel los van de grond.’ Van Kalmthout denkt ook dat andere hogescholen het beter zijn gaan doen, doordat ze structurele problemen hebben opgelost. ‘Die hebben ook niet stilgezeten.’

Beste hogeschool

Wat uiteindelijk de beste hogeschool is? Windesheim heeft dit jaar de meeste nummers 1 in de ranglijst: vijf van de tien onderzochte opleidingen. Bovendien had Windesheim de afgelopen jaren de meeste opleidingen met een eindoordeel dat minstens een zeven was.

Maar aan de kleine Christelijke Hogeschool Ede krijgen alle acht opleidingen van de studenten een zeven of hoger. Het ligt er dus aan hoe je rangschikt. Elsevier adviseert aankomende scholieren om vooral te kijken waar de studie van hun keuze het best uit de bus komt.

Opvallendste daler

In de top van Elseviers ranglijst valt ook de sprong van de Hanzehogeschool Groningen op: van zes naar twee. De Hogeschool van Amsterdam stijgt van tien naar zes. De opvallendste daler is Saxion Hogeschool Enschede, die in de pikorde van nummer negen naar nummer vijftien wegglijdt.

Maar Saxion Hogeschool Enschede heeft wel de meest opvallende winnaar in huis: small business. Met een fabelachtige score van 8,3 laat die opleiding de nummer twee meer dan een punt achter zich: small business van de Hogeschool Utrecht kreeg een 7,2. 

De diepste onvoldoende kreeg de opleiding toerisme & recreatie van Stenden Hogeschool: een 3,9 voor de communicatie met studenten, de roosters en de snelheid waarmee tentamens worden nagekeken. [PM, BB/HOP]

 

Beste hogescholen (2006-2009)

 

Hogeschool                Aantal opleidingen met minstens 7      Onderzochte opleidingen

 

1 (3) Windesheim                                          17                           28

2 (6) Hanzehogeschool Groningen                16                           37

3 (2) Haagse Hogeschool                              15                           29

4 (1) Avans Hogeschool ’s Hertogenbosch    13                           20

5 (4) Hogeschool Zuyd                                  12                           29

6 (10) Hogeschool van Amsterdam               11                            30

7 (7) Hogeschool Rotterdam                         10                            35

8 (5) Christelijke Hogeschool Ede                 8                               8

9 (-) Hogeschool Inholland                            6                              34

10 (14) Hogeschool Utrecht                          6                               30

11 (11) Hogeschool van Arnhem en Nijm      6                               33

12 (8) Avans Hogeschool Breda-Tilburg        5                               24

13 (-) Hogeschool Zeeland                            5                               16

14 (13) Noordelijke Hogeschool Leeuward   5                               21

15 (9) Saxion Hogeschool Enschede             5                               28

 

(Tussen haakjes staat de plaats in de ranglijst van vorig jaar)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?