Terug naar overzicht

Beeldvorming over dyslexie


Grote groep studenten met dyslexie 

Landelijk heeft 14 procent van de studenten een functiebeperking. Hiervan heeft vijftig procent dyslexie. ‘Dat is een behoorlijk grote groep’, vertelt Avansdecaan Amber Titulaer. ‘En er wordt niet eenduidig met deze studenten omgegaan. De academies werken verschillend en docenten weten niet altijd hoe ze deze studenten het beste kunnen begeleiden.’

Het symposium is bedoeld voor alle medewerkers van Avans die betrokken zijn bij het onderwijs. ‘De meeste begeleiding bij Avans is vooral op hulpmiddelen gericht. Dat is een goed begin, maar door verder te kijken en inzicht te krijgen in hoe een student leert en werkt kun je meer doen’, zegt Titulaer.

Afstudeerfase

Niet bij alle studenten die dyslexie hebben is dit gelijk in het eerste jaar al duidelijk. ‘De stoornis komt in diverse gradaties voor. Het kan gebeuren dat een student er pas in de afstudeerfase, als er veel geschreven moet schrijven, achter komt dat hij dyslexie heeft. Ook dan zijn er nog mogelijkheden voor extra studiefinanciering, tijd of begeleiding.’

Tijdens de bijeenkomst praat Jan van Nuland, van Valk & Uil over de beeldvorming en de situatie bij Avans. Ook komen studenten met dyslexie aan het woord die vertellen over hun ervaringen.

Het symposium De kansen van studenten met dyslexie op Avans Hogeschool is op woensdag 4 november van 09.00 tot 12.30 uur in de collegezaal HF003 in Breda. [MK]

Kijk in de Puntkalender voor evenementen, feesten en lezingen bij Avans in oktober en november. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?