Terug naar overzicht

Begrenzen van topsalarissen

Voor ambtenaren geldt al een salarismaximum van 226.000 euro. In 2011, als het ook in de semi-publieke sector wordt ingevoerd, zal het naar verwachting ten minste 235.000 euro bedragen. 

Hoeveel zittende bestuurders dan salaris moeten inleveren is niet zeker. De Algemene Onderwijsbond publiceerde in september een lijst waaruit bleek dat acht bestuurders aan universiteiten en hogescholen vorig jaar meer dan 226.000 euro verdienden. Dat bedrag was inclusief bonussen en eventuele vertrekpremies. 

Dans ontspringen 

Een deel van hen zal de dans echter ontspringen. Want wie in het jaar voor invoering al boven de norm verdient, heeft nergens last van. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken volgt namelijk het advies van juristen die waarschuwen dat invoering van het salarismaximum zonder vorm van overgangsrecht geen stand zal houden voor de rechtbank. 

De ‘Balkenendenorm’ is gebaseerd op 130 procent van de bruto bezoldiging van een minister, verhoogd met een onkostenvergoeding en de werkgeversbijdrage aan pensioenkosten. De norm wordt jaarlijks vastgesteld.

Gefinancierd uit ziektenkostenverzekeringen 

De acht academische ziekenhuizen werken nauw samen met de medische faculteit van hun universiteit, maar worden voor het overgrote deel gefinancierd uit middelen die afkomstig zijn uit de ziektekostenverzekeringen. Daarom geldt voor hen hetzelfde regime als voor de andere zorginstellingen. De minister van Volksgezondheid bepaalt daarin het maximumsalaris. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?