Terug naar overzicht

Boze probleemwijk hindert Avansonderzoek

‘Er was veel commotie in de wijk. De huizen zouden eerst gerenoveerd worden, daarna bleek dat Trudo ze wilde slopen. Daar waren de bewoners het niet mee eens’, vertelde docent Nanne Vosters van de Academie voor Sociale Studies 's-Hertogenbosch tijdens een lunchbijeenkomst afgelopen donderdag. Ze was één van de docentonderzoekers van Avans die de bewoners van de wijk bezocht en een vragenlijst voorlegde. 

Barre omstandigheden

De achterstandswijk ging op de barricade. De communicatie tussen de woningcorporatie en de bewoners was slecht en ook de opbouwwerker van de wijk had het bijltje er inmiddels bij neergegooid. ‘Die voelde zich te bedreigd.’ Barre omstandigheden dus om een onderzoek te houden. Bovendien was er voor Trudo maar één conclusie: sloop. ‘De wijkbewoners dachten dat er nog ruimte voor onderhandeling was, maar die was er niet’, vertelt Vosters.

De bewoners haalden tv-programma Hart van Nederland met hun acties tegen de sloop. Het Expertisecentrum Veiligheid werd daarna door Trudo benaderd voor het onderzoek om de wensen van de wijkbewoners in kaart te brengen. De bewoners voelden zich gemanipuleerd en zagen de onderzoekers als een verlengstuk van de woningcorporatie. 

Vertrouwen geschaad

Het voordeel van het onderzoek was de individuele benadering van wijkbewoners. ‘Iedereen was het eigenlijk wel eens over de slechte staat van de huizen’, stelt Vosters. ‘Het probleem was de communicatie en het gebrek aan informatie: ze wisten niet wat er voor hun huis in de plaats ging komen.’

De conclusies van het rapport waren dan ook: investeren in de relatie met de bewoners, je gezicht in de wijk laten zien en de confrontatie aangaan. Trudo deed niets met het rapport. ‘Die conclusies had je van tevoren ook kunnen bedenken’, geeft onderzoeksleider Sjaak Khonraad toe. 

Onderzoek mislukt

Eén van de aanwezigen bij de lunch vond dat Avans het onderzoek nooit had mogen aannemen, omdat het Expertisecentrum in zijn ogen een spreekpop was van de woningcorporatie. Khonraad is het daar niet mee eens. ‘Gaandeweg kregen we meer een coachingsrol in plaats van een onderzoeksrol. Kennis vergaren werd ondergeschikt aan het proces. In die opzet is het onderzoek mislukt, daar ben ik het mee eens.’

Vosters is wel blij met de ervaringen die ze heeft opgedaan. ‘Het is fijn om weer even het werkveld in te stappen en contact te maken met de bewoners van zo’n wijk. We moesten een inventarisatie maken van hun wensen. Ze misten wel cruciale informatie, dus je kunt je achteraf afvragen wat onze functie was’, geeft ze toe. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?