Terug naar overzicht

Centres of expertise voor hbo-techniek

Dat stelt een commissie onder leiding van Hans de Boer in een investeringsplan voor de exacte en technische opleidingen het hbo. De centres mogen jaarlijks drie miljoen euro per stuk kosten. De overheid moet de helft bijdragen.

Nattevingerwerk 

De getallen zijn nattevingerwerk. Met die drie miljoen euro kan jaarlijks een formatie van ‘twintig tot dertig professionals’ worden betaald, uitgaande van een personeelsbudget van 1,5 tot twee miljoen euro ‘en een navenant budget voor faciliteiten en overhead’.

In de centres zouden de hogescholen onderzoek gaan doen en lesgeven. ‘Vak- en beroepstrots bepalen de cultuur van deze centra.’ Over de rol van de honderd technische lectoren, die de hogescholen de afgelopen jaren hebben aangesteld, houdt de commissie zich op de vlakte.

Extra instroom studenten 

Toekomstige plannen voor de centres moeten ‘goed doortimmerd’ zijn, adviseert de commissie. Verder dienen ze 'bedrijfsmatig' geleid te worden en het bedrijfsleven moet er bij betrokken zijn. Bovendien kunnen de centres ook een strategie hanteren ‘die moet leiden tot extra instroom van studenten’.

Volgens de commissie is er nog altijd een tekort aan technici en wordt dat alleen maar erger. Er moeten dus extra studenten worden geworven. De centres krijgen een ‘uitgekiende communicatiestrategie’. Meisjes en allochtonen zijn ‘doelgroepen waarin nog veel winst valt te behalen’.

Masteropleidingen 

Verder breekt de commissie een lans voor technische hbo-masteropleidingen. Die zouden in het zwaartepunt van het centre bedoeld zijn voor ‘hoog gespecialiseerde ingenieurs op hbo-niveau’. Bekostiging door de overheid ligt volgens het rapport voor de hand, ‘gelet op de aansluiting van de centres of expertise bij maatschappelijke innovatieprogramma’s en sleutelgebieden’. [BB/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?