Terug naar overzicht

Commissie-Veerman krijgt gezicht

Het ministerie van OCW heeft dit gisteren bekendgemaakt. Eerder was uitgelekt dat Koen Geven, oud-voorzitter van de European Students Union, was gevraagd, net als Ellen Hazelkorn, decaan van de Graduate Research School van het Dublin Institute of Technology en Robert Berdahl, voorzitter van de Amerikaanse universiteitenvereniging en voormalig collegevoorzitter van de universiteit van Berkeley.

Groeiende diversiteit 

De commissie staat onder leiding van oud-landbouwminister en universiteitsbestuurder Cees Veerman. Ze gaat het Nederlandse onderwijsstelsel aan een internationale vergelijking onderwerpen. Grote vraag is of het huidige stelsel de toename en groeiende diversiteit van de studentenpopulatie aankan en of het internationaal goed herkenbaar is. 

De commissie zal minister Plasterk in februari 2010 adviseren. Bij de opening van het academisch jaar bepleitte hij meer keuzemogelijkheden voor studenten. Later verduidelijkte hij dat hij het hbo en het wo niet wil laten fuseren. ‘Integendeel, ik hoop dat we het hoger onderwijs diverser kunnen maken. Nu is er met óf hbo, óf universiteit te weinig keuze. Ik zou meer keuze willen bieden.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?